Aktiviteter/utflyktsmål

 

FÖRETAG/BUTIKER I TORSBO:

 

Torsbo Handels AB
Ända till mitten av 1990-talet var det en livsmedelsaffär, men blev sedan en av Sveriges största vapenaffärer för jakt. Man kan även tanka bensin och diesel vid Torsbo handels.

 

Torsbo Hunting Outlet

Fabrikslokalen bredvid Fritidsgården var tidigare ett spoleri, hette från början Torsbo spoleri AB och ändrade senare namn till Nilssons spoleri Torsbo. För något år sedan köpte Torsbo handels lokalen och har nu en outletbutik där.

CG Nord AB
Allt inom skog, entreprenad och lantbruk.

Martinson Konfektion AB
Tillverkar personal- och patientkläder samt diverse bäddtextilier för vård- och operationsavdelningar.

 

 

 

ALLÉN

Allén som tidigare hörde till Torsbo säteri är från 1886. Den rustades upp under 2000-talet efter att ha varit igenväxt och oanvänd många år, omgivningen som stenmurar har också rustats upp. Allén används idag som promenadstråk, på våren sätts det ut bänkar så man kan sitta och fika bland vitsipporna och sedan i sommargrönskan.

 

 BADPLATSEN
Vår fina badplats är belägen vid Bystadsjön strax intill väg 157. Där finns det 4 omklädningshytter och det finns en stor gräsyta på cirka 500 kvadratmeter. Det finns också en grillplats med bänkar runt. Bryggan är 60 meter lång.

 

 

VARGGROPEN/FÅNGSTGROPEN
Torsbo har en av nordens bäst bevarade varggropar. Den är 5 meter i diameter och 3,5 meter djup. Det fångades både varg och räv i denna grop. År 1865 kom en lag om att denna jaktmetod inte längre fick användas. Sedan 1965 räknas varg/fångstgropar som fornlämningar och är lagskyddade.

 

Vägbeskrivning:

Sväng in samma avtagsväg från väg 157 som till badplatsen. Fortsätt sedan förbi badplatsinfarten ca 200 meter. Finns en tydlig skylt "Fångsgrop" bredvid vägen, parkera en bit efter skylten på gräs/grusplätten. Upp till fångsgropen är det en smal, brant stig.

 

 

LEKPLATSEN
I den centrala delen av övre Torsbo finns det en lekplats. Där finns bl.a. gungor, klätterställning, sandlådor och en stor fin gräsmatta.

 

 

FRITIDSGÅRDEN

Så har vi såklart Fritidsgården där det mesta händer. Mer om detta kan du läsa under rubriken "Fritidsgården/uthyrning".