Här kan du lämna förslag, önskemål, klagomål, beröm. Du kan även tycka till vad Torsbo idrotts- & Samhällsförening bör göra för att vårt samhälle och Fritidsgården ska leva. Ordet är fritt!!! 

Det som skrivs här tas upp som förslag i Torsborådet. 

Välkommen med din åsikt!