Medlemsavgift

Vill du bli medlem i föreningen?

Att vara medlem i Torsbo Idrotts- & Samhällsförening innebär inga åtaganden. Målsättningen är att hela samhället skall vara medlemmar och stötta föreningen. Som medlem får du fritt utnyttja lokalerna och dess saker som finns i lokalen under dagtid. Du har även möjligheter att hyra lokalerna till kalas, fester, möten mm, Precis som alla andra.
I gymnastikavgiften ingår även medlemskap

En medlem i föreningen har också möjligheter att påverka föreningens inriktning och komma med förslag och idéer samt har rösträtt på årsmötet


Bli medlem du också!

Medlemsavgift

Vuxen < 18 år 100 kr
Barn/Ungdom > 18 år 50 kr
Familj 2 vuxna och barn 250 kr
Gymnastik Avgift/termin 300 kr


Betala in medlemsavgiften direkt till vårt Bankgiro 5428-9681 eller Swisha till 1233943917 Uppge alltid namn på personerna det avser.

Stadgar

Läs igenom föreningens stadgar genom att ladda ned dem här!