Bilder från Torsbos luciafester

 


Kring lucia brukar den så kallade luciafesten anordnas i Torsbo, som erbjuder både lotterier, fika, luciauppträdanden, tomte, dans och fiskedamm för de minsta. Då är såklart alla välkomna, både bybor och andra. Inträdesavgift för alla, då ingår fika.